Hvad kan man som par få ud af en weekendworkshop?

2022-07-25

Hvad kan man som par få ud af en weekendworkshop?

Det er meget forskelligt hvilken motivation I dukker op med.

Det er altid spændende at sætte ord på. Pludselig opdager man måske at det som ens partner vil med denne weekend er lidt anderledes end en selv.

Hvad det er man vil er godt at bevidstgøres om.

Undervejs får man lejlighed til at sætte ord på. Hviskende ind i partners øre. Hvad er det du sætter pris på? Hvad er du sætter højest? Hvad er det du holder mest af ved din partner? Det opleves blødgørende, åbnende, groundende at få at vide at man er holdt af. Det er rart at få sagt det som man har i sig.

Vi kan ikke bestemt sige hvad et par får ud af en weekend, for det er så individuelt.

Hvornår tilbringer man ellers do døgn i nærkontakt uden forstyrrelser? Det gør noget ved et par virkelig at mærke hinanden igen. Virkeligt at finde ind i det som oprindeligt førte til at man blev et par. Der er noget rart ved igen at mærke tiltrækningen, glæden, nærheden og nydelsen ved bare at være sammen.

Man vil blive udfordret og mærke forskelligheden. Det er helt naturligt at opleve forskellighed, hvilket vi i øvrigt arbejder bevidst med at fremelske. Polaritet kalder vi det at dyrke forskelle frem for enshed.

Nogen par opdager at der er noget befriende over at få styret rollefordelingen i øvelserne. Det kan gøre at man ikke behøver at diskutere så meget men ellers bare gå i gang og opdage og undersøge hinandens forskelle og ligheder.

"Hvad skal jeg dog bruge al den tid til? " sagde en kvinde som i en time skulle massere sin mand.

Men tænk hvor dejligt. Hun opdagede at med fordybelse ro og inderlighed forsvandt tiden som dug for solen. Der var en nydelse som gjorde at den vante tidsfornemmelse forsvandt og nærværet indfandt sig.

Netop det nærvær som kan være fraværende midt i dagligdagens opgaver, aftaler og pligtsex.

Der kan opstå en trang til at snakke om tingene når de dukker op. Hvem siger at det hele er fryd og velvære. Måske er der lige nogen ting som skal drøftes og sættes ord på. Vi har udviklet en simpel samtaleform, og den har for nogen par været en øjenåbner. Når man opdager de underliggende kommunikationsmønstre mellem sig selv og sin partner, har man også mulighed for at gøre noget bedre fremover.

Skal man kun have intimitet når man har lyst? Eller skal det ligesom alt andet ind i en kalender? Det er et emne som vi ofte diskuterer på en parworkshop. Får man lyst af at gøre det? Eller dræber det lysten at skulle gøre det? Skal parforholdet passes plejes og nurses kunne man i en tid sætte det intime ind i kalenderen ligesom alt andet vigtigt gøres. Lidt provokerende kunne man foreslå at parforholdet passes og plejes ligesom vi passer og plejer vores tænder. Vi venter jo ikke med at gøre noget til de er faldet ud. Ligesådan må vi i tide og regelmæssigt passe og pleje vores parforhold for at undgå at det en dag pludselig er for sent.

Og så er der det med at holde på og cirkulere den sexuelle energi/udløsningen. Nogen par oplever det som svært /udfordrende at skulle gøre noget andet end man plejer. Og hvorfor dog? Når nu det er så dejligt at komme. Det at røre og være sammen uden bevidst at gå mod højere og højere ophidselse kan være meget intenst og dejligt og åbnende for sanserne og nærværet. Nogen beskriver at livsglæde samliv og nærvær øges når de bevidst styrer mod cirkulation af energi frem for udløsning af energi.